Den framgångsrika metoden till målet
Michel Riddez är både aktiv skådespelare och auktoriserad strukturell beteendevetare. Han hjälper företag, organisationer och privatpersoner att uppnå det de önskar sig med hjälp av strukturell analys och kreativa processer. ”Resultaten kan uppnås vare sig de tror sig själva eller inte, det är skillnaden mot trenden med positivt tänkande”, menar Michel.
- Det enda som kan avsluta en kreativ process och inte leda fram till målet är att man ger upp och avslutar ambitionen, säger Michel.
Det mesta han säger kastar om tidigare föreställningar om hur man når framgång genom att tro och tänka positivt. Många företag riktar mest in sig på att lösa problem, vilket Michel menar är slöseri med tid.
- Det är betydligt viktigare att definiera utgångspunkt, önskade mål och strategier för att nå dit, menar Michel. Det är ett annat motiv än att ta bort det man inte vill ha, fortsätter han.

Det är dessa tre delar som Michels teknik och inriktning är uppbyggd på. Först analyserar han och hjälper kunden att se var de befinner sig i dag.
- I personal och ledningsgrupper kan det var stora skillnader i var de olika medarbetarna anser att utgångspunkten ligger, och det är viktigt att få reda på det, menar Michel.
Lika viktigt är att målet är detsamma för en arbetsgrupp, annars når de inte hela vägen fram. För att nå dit man önskar krävs en relevant bild av verkligheten, i förhållande till tydlig gemensam vision.

För att kunderna ska lära sig vad som kännetecknar en kreativ process börjar Michel ofta med ett praktiskt projekt, det kan vara att gruppen ska skapa en film på några timmar.
- Då får de se vad en kreativ process är och kan applicera den på sin egen verksamhet, berättar Michel.
Strukturell analys är en ganska ny metod där man fokuserar på sambanden i alla olika delar och hur det påverkar resultatet.
- Alla delar samspelar och påverkar resultatet och det är det jag arbetar med. Och jag kan se strukturer i allt, i organisationer, människor, yttre miljö eller inredning, säger Michel.

Michel är fast förankrad i den konstnärliga världen och kan därför använda den för att beskriva och lära ut kreativa processer för att använda den på människors liv eller i arbetsgrupp. Han besitter djupa kunskaper om strukturella beteenden och använder samma principer när han håller kurser i ”Konsten att hålla föredrag”. Han är en av endast två auktoriserade strukturella beteendevetare som utbildats i USA och som finns och verkar i Sverige.

Riddez Konsultation AB

Bransch:
Personalutveckling

Telefon: 070-796 06 29


Email:
morales.riddez@swipnet.se

Adress:
Riddez Konsultation AB
Junkervägen 4
13245 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN